دوره بزرگسالان کالج :

در این دوره آموزشی زبان آموزان بزرگسال کالج اندیشه سبز احسان تمامی مفاهیم و آموخته های خود را جمع بندی نموده و وارد عرصه جدیدی از آموزش با نوین ترین و به روز ترین متد آموزشی میشوند ، کلیه کتب و متون تخصصی این دوره ها از عالی ترین سطح آموزشی برخوردار بوده و ازآنجاییکه تقویت مکالمه اصلی ترین هدف آموزش زبان انگلیسی در کالج اندیشه سبز احسان است، در هر ترم منحصرا به این مهارت اختصاص پرداخته میشود، که  هدف از آنها نه تنها ایجاد فرصت تمرکز بر مهارت گفتاری، بلکه  آشناسازی زبان آموزان با فرهنگ زبان انگلیسی، ایجاد تنوع در ارائه محتوای آموزشی، ایجاد فرصت یادگیری مناسب برای انواع زبان آموزان و ایجاد فضای آموزشی پویا و سرزنده می باشد.

دراین جلسات با استفاده ازموسیقی، فیلم ها و سریالهای محبوب و مرتبط با موضوع درس، فعالیتهای آموزشی متعددی طراحی شده اند که منجر به تقویت مکالمه زبان انگلیسی خواهند شد.