تاریخچه کالج

موسسه اندیشه سبز احسان از ابتدای سال ۱۳۸۰ با اخذ مجوزهای مربوطه و طی مراحل قانونی در بهمن ماه ۱۳۸۰ موفق به ثبت اساسنامه شماره ۱۳۷۵۰ اداره کل ثبت شرکتها گردید و در بهار سال ۱۳۸۱ با انتقال پرونده به استان آذربایجان غربی تحت شماره ۱۲۰ ثبت و همزمان شروع به فعالیت در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و هنری نمود و تاکنون توفیق خدمت به جامعه فرهنگی کشور را داشته است . این موسسه با داشتن فعالیت های گوناگون در سطح شمالغرب کشور علی الخصوص آذربایجان غربی اقدام به تاسیس شعبات در اکثر شهرستانهای استان نموده است .