فعالیت هایی که تا به امروز این موسسه موفق به ارائه آن گردیده است عبارتند از :

– آموزش زبان انگلیسی از سطح مهدکودک ها تا رده بزرگسالان
– آموزش زبان فرانسه دوره بزرگسالان
– آموزش گرافیک
– آموزش تئاتر
– اجرای برنامه های تئاتری به صورت گسترده به دو زبان انگلیسی و فارسی
– آموزش فیلم سازی
– تولید فیلم های کوتاه و بلند

” فعالیت ها “

– بخش آموزش زبان :

یکی از دهها فعالیت علمی ، آموزشی ، فرهنگی و هنری اندیشه سبز احسان متد و سیستم بسیار روان آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطع سنی بویژه بزرگسالان می باشد که موجب تحولات بسیار شده است . هر چهار قسمت این بخش ها کاملآ بر اساس استاندارد مشخص شده توسط دانشگاههای اتحادیه اروپا و اتحادیه بین المللی آموزشی به عنوان زبان خارجی منطبق شناخته و تایید گردیده است .

– دوره بزرگسالان : Topnotch

– دوره های تخصصی بزرگسالان : Summit

– ویژه کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۲ ساله : Pockets and HipHip Horay

” بخش فیلم و تئاتر “

بخش هنر موسسه در ابتدای نیل به اهداف والای فرهنگ و هنر کشور و نیز رشد و ارتقای فیلم و تئاتر به ویژه در حیطه استانی و فراهم کردن موقعیت های کاری برای علاقمندان اهم از فعالیت های خود را در دو بخش تولید و آموزش به سرح زیر اعلام می نماید :

برنامه های تولیدی شامل اجرای نمایشنامه های صحنه ای و خیابانی در بخش تئاتر به دو زبان انگلیسی و فارسی و ساخت فیلم های کوتاه و بلند در بخش سینما ، شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی . امید اینکه با همیاری مسئولین و مساعدت هنرمندان متعهد این مرز و بوم گامی موثر در جهت تحقق آرمانهای فرهنگی کشور برداریم .