دوره نوجوانان کالج :

در این دوره آموزشی زبان آموزان نوجوان طی استمرار ترم ها با نوعی از زبان آشنا می گردند که در کالج اندیشه سبز احسان ایشان را نه تنها برای رویارویی با موقعیت های روزمره آماده می کند، بلکه توانایی فهم و ارتباط با مفاهیم ساده علوم (به زبان انگلیسی) را که عمدتا” در مدارس استفاده می گردد برایشان فراهم می نماید.

کتاب های این دوره، به روز ترین و کاملترین کتب منتشر شده در عرصه جهانی میباشند ،  علاوه بر آن، در هر ترم انیمیشن و فیلم های انگلیسی برای تقویت ادراکی زبان آموزان در قالبی دلچسب و لذت بخش، مورد استفاده قرار می گیرد.

جمع بندی دروس در پایان هر Unit در قالب پروژه های متنوع و جذاب فردی یا گروهی، تقویت تمام مهارت ها به ویژه توانایی مکالمه (Speaking)، آموزش زبان با ترکیب دو جنبه استفاده روزمره و آکادمیک در حد دروس عمومی مدارس انگلیسی زبان از جمله ویژگی های منحصر به فرد این دوره هستند.