اولين روز بازگشايي كلاسهاي كالج بين المللي انديشه سبز احسان

Blog page
photo_۲۰۱۸-۰۶-۱۲_۱۷-۵۹-۴۸

اولین روز بازگشایی کلاسهای کالج بین المللی اندیشه سبز احسان به عنوان تنها مرکز آموزشی کشور در ضمینه ارایه خدمات ذیل بود ، کلیه مراحل ضدعفونی ، استریل و توزیع ماسک رایگان با کمک بسیج جامعه پزشکی استان و توسط تیم مجموعه انجام شد.