قوانین و مقررات

قوانین و مقررات دوره های کوتاه مدت و سمینار ها

۱- به دلیل محدود بودن تعداد متقاضیان دوره ها، سمینار ها و کنفرانس ها انصراف و استرداد هزینه پس از ثبت نام به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.

 

۲- کلیه دوره ها در وقت تعیین شده برگزار خواهد شد. مگر اینکه بنا به دلایل فورس ماژور با تعویق برگزار گردد فلذا متقاضیان نبایستی حداقل ۵ روز قبل از دوره نسبت به خرید بلیط با رزرو محل اسکان اقدام نمایند و هیچگونه اعتراضی در این مورد قابل قبول نمی باشد.

 

۳- هرگونه اطلاع رسانی در تغییر زمان دوره ها، سمینارها و کنفرانس ها فقط از طریق روابط عمومی باطلاع خواهد رسید.

 

۴ – هنگام ثبت نام به زمان و روز و نوع دوره دقت فرمایید زیرا پس از نامنویسی امکان تغییر نوع دوره و یا ساعات آن مقدور نمی باشد.

 

۵- کلیه دوره ها حضوری بوده و متقاضی حتما باید در دوره حضور یابد مگر اینکه به صورت غیرحضوری نامنویسی کرده باشد.