جهت ثبت شکایت خود می توانید به آدرس موسسه ارومیه خیابان شهید بهشتی کوی ۲۵ جنب سازمان برنامه بودجه مراجعه یا با شماره ۰۹۱۴۳۴۶۱۳۱۵ تماس حاصل فرمایید.