اعضای هیئت مدیره و کادر اداری

 

10159
مدیر عامل : سید فتاح حسینی
photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۲_۲۱-۱۳-۵۵
قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیات مدیره : سید سالار حسینی
noshin-hosseini
عضو هیات مدیره : نوشین حسینی
amir-hosseini
عضو هیات مدیره : امیر حسینی
payesh
مدیریت آموزشی: دکتر لیلا افخمی
سوپروایزر آموزشی و مشاور آموزشی: دکتر محمد حسین رازقی
 roya-farzi
مدیر اجرایی : رویا فیروزی
 shahin-manafi
مدیریت مالی : شهین منافی
abaszadeh-fard
مدیریت واحد نام نویسی و ثبت نام وفروش کتاب : روشن عباس زاده
photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۳۱-۴۶

رئیس دفتر و مدیریت روابط عمومی و مشاور بازاریابی قائم مقام : سودا چراغی

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۲۴-۲۳ 

حسابداری و مشاور مالی قائم مقام : ناصر معروفی

 کارشناس نام نویسی و ثبت نام : هاجر عزیزی
 mahmood-firozi
مدیریت واحد ثبت نام و آموزش شعبه ۲ : محمود فیروزی
 photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۲۵-۴۱ 

مدیریت انفورماتیک و مشاور IT  قائم مقام : بهمن عمرزاده

photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۳_۰۱-۴۴-۵۷ 

مدیر فرهنگی هنری ومشاور هنری قائم مقام : سهیل شلیله

  تدارکات : سیروس طربی photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۲۴-۰۸ 

مدیر واحد تبلیغات و مشاور تبلیغاتی قائم مقام : میر رضا پیروزی فرد

 photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۲۴-۰۵ 

مدیر اجرایی و مشاور اجرایی قائم مقام : غلام رضا رستاد

 photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۶_۱۷-۲۴-۳۷ 

رئیس دفتر مدیر عامل : مسعود عبدی