2

جزئیات پروژه

موسسه آموزشی اندیشه سبز احسان اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان با کیفیت بالا و اساتید مجرب مینماید. این دوره ها به متقاضیان کمک میکند تا دانش زبان انگلیسی خود را به سطح بسیاری خوبی ارتقا دهند.

کتاب های این دوره:

american_english_file