794

جزئیات پروژه

آموزش زبان آلمانی

A1 اولین سطح از ۶-سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) می باشد که شامل دو مرحله A1.1 و A1.2 می باشد و در قالب چهار ترم معادل ۲۴-درس ارائه می شود.

شما بعد از گذراندن این سطح و قبولی در آزمون پایان ترم قادر خواهید بود :

در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید.

قسمت های مهم در اطلاعیه ها، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.

 • اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید.
 • قادر به پر کردن پرسش نامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید .
 • وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید .
 • پیام های کوتاه شخصی بنویسید .
 • درخواست های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس العمل نشان دهید.

برای رسیدن به این سطح، شما نیازمند گذراندن ۴ ترم یا ۲۸۸۰ دقیقه آموزش می باشید.

A2

 

A2 دومین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) است. این سطح برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است.  برای تحصیل در این سطح  باید از دانش پایه ای در زبان آلمانی برخوردار باشید.

پس از گذراندن این سطح و قبولی در امتحان پایان دوره قادرخواهید بود :

اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.

اطلاعاتی که در مقاله های کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بردها نوشته می شوند را بفهمید.

 • فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
 • خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
 • برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز مند گذراندن ۴ ترم یا ۲۸۸۰ دقیقه آموزش می باشید.

 

B1

B1 سومین سطح از ۶ سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) می باشد که شامل دو مرحله B1.1 و B1.2 می باشد و در قالب چهار ترم معادل ۲۴ درس ارائه می شود.

در صورت استفاده از زبان استاندارد و موضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.

در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند.

نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.

در مورد رخداد ها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیازمند گذراندن ۴ ترم یا ۲۸۸۰ دقیقه آموزش می باشید.

 

B2

B2 چهارمین سطح از ۶ سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) می باشد که شامل دو مرحله B2.1 و B2.2 می باشد و در قالب چهار ترم معادل ۲۴ درس ارائه می شود.

پس از گذراندن این دوره قادر خواهید بود:

 • راجب موضوع های مهم بهم پیوسته و خیالی نظرات مرتبط دنبال شده(به عنوان مثال گفتگوهای رادیویی) را دریافت کنند
 • گستره وسیعی از متن ها را درک، راجب آن ها متن های کوتاه(مانند آنچه نشان داده شده) نظرات خود را بیان و عبارت های کوتاه بیان کنند
 • به صورت کتبی راجب ساختارهای پیچیده به صورت صریح و ساختار یافته اظهار نظر کرده و اشتباهات موجود در متن های دیگر را تصحیح کنند
 • در مورد همه ابعاد زمینه های مورد علاقه خودشان به صورت شفاهی اظهار نظر کنند
 • در مورد موضوعات مختلف و بحث ها شرکت کرده و در مورد هدف بحث و رسیدن به نقطه نظر مناسب آن را به تفصیل شرح دهند

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز مند گذراندن ۴ ترم یا ۲۸۸۰ دقیقه آموزش می باشید.

 

C1

C1 پنجمین سطح از ۶ سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) می باشد که شامل دو مرحله C1.1 و C1.2 می باشد و در قالب چهار ترم معادل ۲۴ درس ارائه می شود.

در صورت استفاده از زبان استاندارد و موضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.

پس از گذراندن این دوره قادر خواهید بود:

 • تمامی اخبار و گفت و گوهای رادیویی را بدون تلاش زیاد برای فهم آن ها متوجه شوید
 • بخش های انتخابی از متون که در میان آن ها عبارات سخت، نظرات و گزارشات را متوجه شوید
 • راجب مسائل و مقالات پیچیده کتبی به وضوح و ساختاریافته اظهارنظر کرده و از میان آن ها اظهارات معقول را انتخاب کنید
 • خود به خود و روان به صورت شفاهی اظهار نظر کنید، یک شخصیت را نقد، تفکر و دقیق فرمول نویسی کرده و در مورد جزئیات وی صحبت کنید

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز مند گذراندن ۴ ترم یا ۲۸۸۰ دقیقه آموزش می باشید.

 

C2

C2 بزرگترین سطح زبانی می باشد که یک سطح پیشرفته بوده و ششمین و بالاترین سطح زبانی در چهارچوب تعیین شده می باشد.

پس از گذراندن این دوره قادر خواهید بود:

 • هرآنچه را که به صورت آلمانی و می خوانید و می شنوید را بدون تلاش خاصی متوجه شوید
 • تمامی اطلاعات موجود در منابع کتبی و شفاهی مختلف را خلاصه کنید و دلیل آورده و دلایل خود را به صورت منسجم بازگو کرده و شرح دهید
 • به صورت روان، خود به خودی و دقیق اظهار نظر کرده و همچنین فرمول های ظریف معنی سازی را رعایت کنید.

برای رسیدن به این سطح نیازمند ۴ ترم آموزش و صرف وقت کافی جهت فراگیری کامل این سطح می باشید.

 

جالب توجه است که سطح های زبانی موجود طبقه بندی خاص خود جهت اهداف مشخص به شرح ذیل می باشد:

 • شرط لازم پیوستن به اعضای خانواده از طریق ازدواج و یا خویشاوندان درجه ۱ و ۲ برخوردار بودن از دانش زبانی در سطح A1 می باشد.
 • جهت گذراندن امور روز مره و زندگی کردن در کشورهای آلمانی زبان برخورداری از دانش زبانی در سطح A2 شرط کاقی می باشد.
 • چنانچه متقاضی قصد اخذ ویزای کار و انجام فعالیت اقتصادی یا ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و در بعضی موارد مقطع کارشناسی ارشد را دارد، برخورداری دانش زبانی در سطح B1 شرط لازم می باشد.
 • ادامه تحصیل برای رشته های پزشکی و یا مقطع دکتری D. فقط و فقط با داشتن مدرک و برخورداری از سطح زبانی C1 امکان پذیر می باشد.