دوره های بين المللي TTC با ارائه گواهي پايان دوره بين المللي ، زمان 25 و 26 مرداد ماه 97 شهر سنندجثبت نام

مزایای سمینار مرداد97دوره بين المللي TTC با ارائه گواهي پايان دوره بين المللي

امکان رزرو محل اسکان

امكان رزرو محل اسكان براي شركت كنندگان

ترانسفر رايگان

ترانسفر رايگان شركت كنندگان از محل برگزاري به مركز شهر

ارائه گواهی بین المللی

ارائه Certificate بین المللی مورد تایید سازمان استاندارد آمریکا

آخرین سمینار های برگزار شده