کارگاه آموزشی IELTS Workshopثبت نام

مزایای کارگاه های آموزشیبا ارائه گواهي پايان دوره بين المللي

امکان رزرو محل اسکان

امكان رزرو محل اسكان براي شركت كنندگان

ترانسفر رايگان

ترانسفر رايگان شركت كنندگان از محل برگزاري به مركز شهر

ارائه گواهی بین المللی

ارائه Certificate بین المللی مورد تایید سازمان استاندارد آمریکا

آخرین سمینار های برگزار شده