دوره های فعال تربیت مدرس زبان انگلیسیثبت نام

مزایای کارگاه های آموزشیبا ارائه گواهي پايان دوره بين المللي

امکان رزرو محل اسکان

امكان رزرو محل اسكان براي شركت كنندگان

ترانسفر رايگان

ترانسفر رايگان شركت كنندگان از محل برگزاري به مركز شهر

ارائه گواهی بین المللی

ارائه Certificate بین المللی مورد تایید سازمان استاندارد آمریکا

آخرین سمینار های برگزار شده