آرشیو دسته ها: کارگاه های آموزشی

دومین روز از نخستين دوره بين المللي TTC در دانشگاه آذرآبادگان

دومین روز از نخستين دوره بين المللي TTC در دانشگاه آذرآبادگان

“read more…”

اولین روز از نخستين دوره بين المللي TTC در دانشگاه آذرآبادگان

هم اکنون در دانشگاه آذرآبادگان

“read more…”

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید در محل آکادمی بین المللی اندیشه سبز احسان

شهریور 96

“read more…”