اعضای هیئت مدیره

blank-picture-holder

دکتر سالار حسینی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکترای مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک
blank-picture-holder

فتاح حسینی

رئیس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حقوق
blank-picture-holder

امیر حسینی

عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
blank-picture-holder

نوشین حسینی

عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

کادر اداری دپارتمان زبان

blank-picture-holder

محمد حسین رازقی

سوپروایزر
blank-picture-holder

رویا فیروزی

مدیر شعبه 2
blank-picture-holder

فرشاد حمزه پور

مدیر مالی و روابط عمومی
blank-picture-holder

حدیث طالبی

کارشناس آموزش
blank-picture-holder

محمود فیروزی

کارشناس ثبت نام شعبه 2
20180208_IMG_2178

بهمن عمرزاده

مدیر انفورماتیک
blank-picture-holder

ناصر معروفی

حسابدار
blank-picture-holder

صالح علیزاده

مسئول تدارکات

کادر اداری دپارتمان یوس ( YÖS )

blank-picture-holder

علی صدقی

مدیر دپارتمان
blank-picture-holder

سحر رنجبر

کارشناس ثبت نام