تاریخچه کالج

تاریخچه کالج:

فعالیت های علمی، آموزشی همواره در سرلوحه تفکرات خانواده حسینی قرار داشته، به روایت بهتر نخستین مدرسه چهار کلاسه غیرانتفاعی توسط پدربزرگ اینجانب در سال 1328 هجری شمسی تاسیس و تحویل دولت وقت گردیده و پس از این اقدام به جهت گسترش و توسعه مدرسه فوق الذکر زمینی بالغ بر 10.000 متر مربع را مجددا به مساحت مکان مدرسه افزوده اند، حال با این تفکر با آغاز فاز مطالعاتی تاسیس کالج در سال 1370 نهایتا در سال 1379 پس از طی مراحل قانونی و ثبت اساسنامه به شماره 13750 و سپس ثبت دفتر مرکزی در تهران آغاز به فعالیت نمود.

اهم اهداف تاسیس کالج های بین المللی اندیشه سبز احسان، افزایش سطح فرهنگی آموزشی جامعه در راستای کارآفرینی بوده و می باشد.

حال با تربیت بالغ بر 10.000 نفر متقاضی در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری سالهاست که به عنوان مدرسه نمونه کشوری توسط مدیران کشوری و مسئولین داخلی و خارجی مورد تقدیر و تشکر قرار می گیرد.

این مجموعه عظیم در سال 2013 میلادی با تاسیس واحد دانشگاهی در اقلیم کردستان عراق به نام «ماد» توانست به عنوان اولین و تنها مرکز آموزشی کشور در عرصه بین المللی نام خود را مثبوت نگه دارد.

به لطف ایزد منان این فعالیت ها بیش از پیش نمود پیدا کرده و در اعتلای سطح علمی، آموزشی این مرز و بوم گامهای مفیدی را برداریم.

 

                                                                                 دکتر سالار حسینی

                                                                              مدیرعامل مجموعه کالج و

                                                                    دانشگاه های بین المللی اندیشه سبز احسان