قراردادها و تفاهم نامه ها:

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • سازمان استاندارد ایالات متحده آمریکا(TNRS)
 • واحد آموزش تخصصی زبان انگلیسی(Oxford TEFL)
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • موسسه تحقیقات آموزشی اوراسیا
 • مرکز مطالعات آموزشی و علمی اتحادیه اروپا (EFMD)
 • انجمن آموزشی Nobel Prize
 • مرکز پژوهشی و آموزشی مدیریت ایران
 • دانشگاه پیام نور
 • دانشگاه فرهنگ و هنر
 • سازمان فنی و حرفه ای سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده
 • مرکز آموزشی و مدیریتی جزیره کیش
 • انجمن آموزشی AKK
 • موسسه بین المللی آموزشی 247Classroom
 • سازمان بسیج جامعه پزشکی
 • دانشگاه Yeditepe