* بیش از ربع قرن تجربه طلایی و موفق در عرصه های علمی،آموزشی

* گسترده ترین شبکه آموزشی

* آموزش بالغ بر 100.000 نفر متقاضی در زمینه های مختلف علمی،آموزشی

*تنها مرکز آموزشی کشور با هدف کارآفرینی و انتقال زبان آموزان پس از اتمام آموزش به بازارهای کاری کشور و دیگر کشورها

*تنها مرکز بین المللی آموزشی کشور با بیشترین فعالیت آموزشی برون مرزی

*فضای آموزشی منسجم و به روز برپایه آموزش های نوین جهانی

*متدهای آموزش زبان آموز محور در محیطی صمیمی و جذاب

*امکان ارتباط فراگیر و چند جانبه زبان آموزان و اولیا با مدرسین و مدیریت از طریق بسترهای ارتباطی متنوع

*جلسات ودوره های آموزشی منظم برای اساتید جهت به روز نمودن متد و سبک آموزشی

*نظارت و ازشیابی مستمر عملکرد پرسنل اداری و نحوه ارتباط ایشان با زبان آموزان و مراجعین محترم

*برگزاری کنفرانس ها ، همایش ها و دوره های مختلف آموزشی با همکاری و همراهی زبان آموزان و اساتید.

*برگزاری بیش از 300 کنفرانس ، سمینار و همایش ملی و بین المللی