دوره های کودکان کالج :

پس از تحقیقات گسترده تیم آموزشی کالج، ایجاد بستر و توسعه زیرساخت های مبتنی بر متد به روز، با بهره گیری از اساتید حرفه ای حوزه آموزش کودکان برای نخستین بار در کشور مرزهای یادگیری زبان های خارجه را جابجا کرده و سن ورود به دوره های تخصصی آموزش زبان کودکان را از 7 سال به 5/3 سال کاهش دادیم.

طبق آخرین آمار و تحقیقات انجام شده کودکان در سن 5/3 تا 4 سال بهترین موقعیت فکری را به لحاظ یادگیری زبان دوم دارند فلذا با این اوصاف به عنوان پیشگام در امر آموزش، کودکان پس از آشنایی با کاربرد زبان در موقعیت های مختلف، مطالعه واژگان روزمره و کاربردی، دستور زبان روان و ساده در قالب متن های ملموس و داستان های موجود در کتب، شعرها و آوازهای مختلف مهارت های فکری و خلاقیت خود را تقویت کرده و در کنار این موضوعات درسی مطرح در مدارس را نیز به زبان انگلیسی فرا می گیرند و این دوره ها در نهایت منجر به تقویت چهار مهارت زبان کودکان می گردند.

کلیه اساتید متخصص آموزش کودکان کالج، دوره های ویژه تربیت مدرس کودکان را گذرانده و در طول ترم نیز مورد سنجش و پایش قرار می گیرند؛این اساتید با آگاهی و اشرافیت کامل به مباحث روانشناسی کودکان محیطی شاد را جهت فراگیری زبان دوم برای کودکان فراهم می نمایند.در پایان دوره گواهی نامه بین المللی کالج به زبان آموزان اعطا گردیده و این دوره منتهی به دوره های نوجوانان خواهد شد.